Serie

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss! Epost:
drogfokus2014@norrkoping.se

Anmälan deltagare

Anmälan utställare


Presentationer från Drogfokus 2012

Presentationer från föreläsningar och seminarier från Drogfokus 2012 kommer du efter hand att hitta här.

Seminariepass A

A1 Fimpa dig fri
A1 Vägar till rökfrihet
A2 Förstärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk och andra svårigheter. Annika Frykholm
A2 Förstärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk och andra svårigheter. Gunborg Brännström
A2 Förstärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk och andra svårigheter. Merike Hansson
A4 Drogmissbruk bland unga
A4 Sociala och sociologiska aspekter på missbruk
A5 Tillförlitlighet av drogtester
A7 Förebyggande arbete mot dopning
A8 Vattenpipsrökning
A9 Quality standards to improve drug prevention practice
A10 Cannabis - vad händer under strategiperioden. Anna Raninen
A10 Cannabis - vad händer under strategiperioden. Helena Löfgren
A10 Cannabis - vad händer under strategiperioden. Ulla Kungur
A11 Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet
A12 Ökat brukarinflytande - ett vinna-vinnakoncept. Gunvi Haggren
A12 Ökat brukarinflytande -ett vinna-vinnakoncept

Seminariepass B

B1 PANGEA IV
B2 Så gjorde vi. Lena Nyman
B2 Så gjorde vi. Lotta Zetterqvist
B2 Så gjorde vi. Maria Kero
B2 Så gjorde vi. Pirjo Svegréus
B4 En inblick i SMADIT-arbetet
B4 En inblick i SMADIT- arbetet
B5 SiS utredning LVM och LVU
B6 Vad är Krogar mot knark
B7 Nya metoder att nå de berörda barnen. Nina Dahlman
B7 Nya metoder att nå de berörda barnen. Tobias Elgán
B8 Behandling vid missbruk av AAS
B9 Polisens tobakstillsyn
B9 Tobak, tillsyn och tillgänglighet
B10 SMIs arbete inom missbruksområdet. Martin Kåberg
B10 SMIs arbete inom missbruksområdet
B11 LOKE - lokal evidens
B11 Mångbesökarmodellen
B11 UIV - uppföljning insatser för vuxna
B12 Psykisk ohälsa och missbruk

Seminariepass C

C1 Risk, behov och mottaglighet
C2 ESPAD
C3 Hur kan vi bedriva tobakstillsyn på skolgardar. Trond Reimers
C4 Erfarenheter från lokal och regionalt arbete
C5 Ettårsuppföljning av SiS vuxna missbrukare
C5 Ätstörningar hos tunga missbrukare
C7 Rökfri arbetstid. Lena Jonasson Fischer
C7 Tobaksfri arbetstid. Cecilia Birgersson
C8 Alkobommar. Tomas Jonsson
C9 Exponering av tobaksrök i hemtjänstens arbetsmiljö
C10 Samverkan vad gäller ungdomar och missbruk
C11 Jakten på den verksamma vården. Jan Blomqvist
C11 Jakten på den verksamma vården. Johan Edman
C12 En missbruksvård i stark utveckling. Gunborg Brännström

Seminariepass D

D1 Kontrollköp. Göran Lundahl
D1 Tobaksfria fritidsgårdar
D3 Sis-projekt Gravida missbrukare
D4 ADHD-projektet i Norrtälje. Daniel Uppström
D4 ADHD-projektet i Norrtälje. Martin Folkesson
D5 Så blev jag snusare!
D6 Community readiness model i Sundbyberg. Karin Hägglund
D6 Community readiness model. Maria Pihlblad
D7 Förstörandelagen
D7 Narkotikabrott - ny praxis
D8 ECDC. Anastasia Pharris
D8 LARO - underhållsbehandling i Norrköping
D9 Anabola androgena steroider och våldsbrott
D12 Finns det bra ANDT-läromedel
D12 Skolframgång och hälsa

Föreläsningar i plenum (De geerhallen)

Från panik till undergångsprofetior. Börje Olsson
Social investeringsfond. Lars Stjernqvist
Vad visar ANDT-indikatorerna. Håkan Leifman