Serie

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss! Epost:
drogfokus2014@norrkoping.se

Anmälan deltagare

Anmälan utställare


Om Drogfokus 2012

"En minskning av alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Ett narkotikafritt samhälle. En idrottsrörelse och ett samhälle fritt från dopning. Ett minskat tobaksbruk". Det är målen för regeringens politik på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Regeringen har uttalat att ANDT-politiken ska bedrivas utifrån ett sektors- och ämnesövergripande perspektiv och att ett samlat åtgärdsprogram för ANDT-området ska presenteras varje år. Det är därför både konsekvent och glädjande att konferensen Sverige mot narkotika nu breddats och från 2010 kommer att omfatta alla dessa områden.

Konferensens syfte
Konferensens övergripande syfte är att vara en plattform för de krafter i samhället som verkar för att minska och förebygga skadeverkningarna av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensens budskap är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.

Drogfokus ska
  • manifestera de svenska förebyggande, behandlande, brottsbekämpande samt folkhälsofrämjande insatserna när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning

  • skapa en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande arbetet

  • bidra till kompetensutveckling


Anmälan och program
Från och med 27 april kan du anmäla dig som konferensdeltagare här på hemsidan.
Konferensbiljett för båda dagarna (24-25 oktober 2012) kostar 1800 kr (exkl moms). I biljetten ingår kaffe, lunch samt en biljett till kvällsbanketten som hålls den 24 oktober.
Det kommer också vara möjligt att köpa en endagsbiljett till priset av 1000 kr (exkl moms). I priset ingår ej kvällsbanketten men den kan köpas till för 500 kr (exkl moms).

Välkommen att anmäla dig!