Serie

Frgor? Kontakta oss!

Anmälan deltagare

Anmälan utställare

Speed networking

 

Onsdagen 27 oktober, kl. 14.40-15.40Speed networking är ett roligt, spännande och effektivt sätt att på kort tid, 30 minuter, få en hastig men likväl fördjupad bild av ett ämne, en modell eller ett arbetssätt. Vid sju bord finns en “bordsvärd”.

Bordsvärden presenterar inledningsvis under ca. fem minuter ett projekt i
syfte att inspirera de övriga runt bordet. Under resterande 25 minuter finns tid för diskussion, frågor och synpunkter. Efter 30 minuter bryts diskussionen och en ny session tar vid, varvid deltagarna har möjlighet att byta till ett annat bord.

Notera att det inte finns möjlighet till föranmälan till respektive bord – först till kvarn-principen gäller.

Speed networking ligger i Ahlséns salong, är öppen för alla deltagare på konferensen samt för allmänheten och är gratis. Kaffestationer finns i närheten.

Exempel på ämnen vid borden


Hur arbetar man förebyggande i kommuner mot dopning?
Maria Strömgren, samordnare Luleå kommun och Peter Backman gymansvarig.

Nya internetdroger - faror som lurar i missbruksvärlden
Peter Hultén leg.apotekare, Giftinformatinscentralen.

Från forskning till praktik – använd resultat ur drogvaneenkäten för att punktera myter om alkohol bland ungdomar
Josef Elveskog, kurator, Östermalms stadsdel i Stockholm.

Beardslee en familjeintervention – bryt tystnaden! Avlasta barnen!
Marit Äng och Gunnar Larsson, kuratorer Sputnik, Örebro kommun.

Offensivt arbete mot ringa narkotikabrott - unika möten gör förändring!
Håkan Larsson, polisman, polismyndigheten Örebro Län.

Lärdomar från Baslinjestudie om blodburen smitta hos injektionsnarkomaner i Stockholms län
Kristina Hillgren, psykolog och projektledare för baslinjestudien.

Vattenpipa - en rök utan risk?
Natasha Anderberg, Tobakspreventiva enheten, Örebro läns landsting.