Serie

Frgor? Kontakta oss!

Anmälan deltagare

Anmälan utställare

Seminarieprogram

Seminarierna bokas i samband med din anmälan till Drogfokus 2010.

Seminarieblock A, onsdag 27 oktober 2010, 11.15-12.15
Seminarieblock B, onsdag 27 oktober 2010, 13.30-14.30
Seminarieblock C, torsdag 28 oktober 2010, 11.00-12.00
Seminarieblock D, torsdag 28 oktober 2010, 13.30-14.30
   
 Seminarieblock A, onsdag 27 oktober 2010, 11.15-12.15
 

Seminarium A1


Uppsökande socialt arbete
Björn Andersson, univ.lektor, Göteborgs universitet.

Seminarium A2


Hur kan alkolås användas för att förbättra trafiknykterheten?
Villkor i körkort. Alkolås vid riskfylld konsumtion. Förebyggande som kvalitetssäkring

Bo Bjerre, överläkare, Transportstyrelsen och Liza Jakobsson, utredare, Trafikverket.

Seminarium A3


Läkemedelsmissbruk – hur vanligt är det?
Britt Vikander psykiater, överläkare, mottagningen för läkemedelsberoende på Beroendecentrum, Stockholm.

Seminarium A4


Behandlingsförslag vid AAS-användande
Kurt Skårberg, medicine doktor, Beroendecentrum, Örebro läns landsting och Mats Kardell, f.d. AAS-användare.

Seminarium A5


Ojämlikhet i hälsa - pågående processer, nationellt och internationellt
Patrik Nylander, analyssamordnare på Socialdepartementet.

Skolprestationer och psykosocial hälsa – med fokus på narkotikamissbruk
Marie Berlin, utredare, Socialstyrelsen.

Seminarium A6


Korkad, smart och lycklig - GHB-användning, spridning och samhällsinsatser
Jari Kuosmanen, univ. lektor, Göteborgs universitet.

GHB – Polisens arbete i Västra Götaland
Björn Petersson, polisinspektör.

Seminarium A7


Tobaksindustrins marknadsföring till ungdomar - still going strong!
Marknadsföring av tobak riktat mot ungdomar som målgrupp

Margaretha Haglund, Statens folkhälsoinstitut

Seminarium A8


Föräldrars vanor – barns villkor.
Att arbeta med alkoholfrågan i mödra- och barnhälsovården

Eva-Karin Envall, projektledare/barnmorska, Riskbruksprojektet, Statens folkhälsoinstitut
Åsa Heimer, projektledare/barnsjuksköterska, Riskbruksprojektet, Statens folkhälsoinstitut

Seminarium A9


Fast bostad, basen för ett mänskligt liv – Bostad först.
Vikten av att ändra kurs i den svenska hemlöshetspolitiken. Från modellen ”boendetrappa” till ”Bostad först”, en modell som gett goda resultat i andra länder.

Hans Swärd, professor i Socialt arbete vid Lunds universitet.

Seminarium A10


Narkotika - statistik, trender, modus och preparat
Lars Hansson, nationell specialist, Tullverket.

Seminarium A11


Hälsofrämjande skolutveckling - en satsning på relationer, bemötande och förhållningssätt
Ingela Sjöberg, folkhälsokoordinator, Kommunförbundet Skåne

Föräldrasamverkan i det drogförebyggande arbetet
Nikolaus Koutakis, psykologiforskare Örebro universitet.

Seminarium A12


Varför ska vi ha tobaksfri arbetstid? Är det verkligen bra?
Barbro Holm-Ivarsson (moderator), Margareta Wihlborg, Statens Institutionsstyrelse, Anne-Chatrine Älgevik, Kriminalvården, Vidar Albinsson, Hässleholms kommun m.fl.