Serie

Frgor? Kontakta oss!

Anmälan deltagare

Anmälan utställare

Om Drogfokus 2010

"En minskning av alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Ett narkotikafritt samhälle. En idrottsrörelse och ett samhälle fritt från dopning. Ett minskat tobaksbruk". Det är målen för regeringens politik på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Regeringen har uttalat att ANDT-politiken ska bedrivas utifrån ett sektors- och ämnesövergripande perspektiv och att ett samlat åtgärdsprogram för ANDT-området ska presenteras varje år. Det är därför både konsekvent och glädjande att konferensen Sverige mot narkotika nu breddats och från 2010 kommer att omfatta alla dessa områden.

Konferensens syfte
Konferensens övergripande syfte är att vara en plattform för de krafter i samhället som verkar för att minska och förebygga skadeverkningarna av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensens budskap är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.

Drogfokus ska
  • manifestera de svenska förebyggande, behandlande, brottsbekämpande samt folkhälsofrämjande insatserna när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning

  • skapa en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande arbetet

  • bidra till kompetensutveckling

Tema för Drogfokus 2010: Hela livet i fokus
Drogfokus 2010 vill inspirera till dialog och kunskapsförmedling om förebyggande arbete, behandling och tillgångsbegränsning när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi vill lyfta fram det arbete som bedrivs av olika aktörer, på olika nivåer, i alla skeden av människors liv, från barndom till ålderdom.

Praktisk information om konferensen


Drogfokus 2010 arrangeras 27-28 oktober 2010 på Conventum, ett fräscht konferenscenter i centrala Örebro.

Deltagaravgift
Det kostar 1 700 kronor (exkl. moms) att deltaga på konferensen (inklusive fika, lunch och onsdagskvällens bankett på Conventum).
Det finns även möjlighet att köpa endagsbiljett till konferensen för 1 000 kronor, exkl. bankett.

Studenter betalar 800 kronor för två dagar, exkl. banketten. Endagsbiljett för studenter kostar 500 kronor, också här exkl. banketten.

Biljett till banketten kan köpas till för 450 kronor.

Boende
Alla deltagare bokar sitt eget boende. Det finns ett antal reserverade hotellrum i Örebro som är tillgängliga för bokning t o m 27 augusti. Du hittar logilista samt aktuell bokningskod i anmälningsfunktionen (länk i vänstermenyn).

Program
Konferensens program kommer att innehålla såväl gemensamma plenumpass som närmare femtio spännande seminarier (uppdelade på fyra pass). Du väljer vilka seminarier du vill gå på när du anmäler dig till konferensen. Utöver detta kommer det även att hållas öppna föreläsningar i samband med fikapauser och luncher.