Serie

Frgor? Kontakta oss!

Anmälan deltagare

Anmälan utställare

Drogfokus 2010 lockade många

Den nationella konferensen Drogfokus 2010 arrangerades för första gången på Conventum i Örebro 27-28 oktober 2010 och handlade om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Drygt 1 000 personer som arbetar för en minskning av alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, ett narkotikafritt samhälle, en idrottsrörelse och ett samhälle fritt från dopning samt ett minskat tobaksbruk samlades båda dagarna för föreläsningar, utställningar, seminarier, diskussioner med mera.

Barn- och äldreministern talade


På plats fanns bland annat Maria Larsson, barn- och äldreministern som inledde konferensen. Det var också samtal mellan arrangörerna och föreläsningar om bland annat EU-arbetet inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet, den nationella satsningen mot grov organiserad brottslighet och vart missbruks- och beroendevården är på väg.

Breddad konferens


Dagarna bjöd deltagarna på 48 olika seminarier, en öppen scen med samtal och diskussioner, speed networking med mera som handlade om alla de preparat som konferensen fokuserade på. Tidigare har konferensen Sverige mot narkotika arrangerats i Örebro i liknande stil men denna gång breddades innehållet till att handla om fler preparat.