Serie

Frgor? Kontakta oss!

Anmälan deltagare

Anmälan utställare

Den nationella konferensen Drogfokus 2010 arrangerades för första gången på Conventum i Örebro 27-28 oktober 2010 och handlade om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Drygt 1 000 personer som arbetar för en minskning av alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, ett narkotikafritt samhälle, en idrottsrörelse och ett samhälle fritt från dopning samt ett minskat tobaksbruk samlades båda dagarna för föreläsningar, utställningar, seminarier, diskussioner med mera.

Läs mer om hur Drogfokus 2010 gick.

Nyheter

Fler nyheter >>


Arrangörer

ANDT-sekretariatet

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning   Dopingjouren   European Cities Against Drugs   Kriminalvårdsstyrelsen    Polisen

Polisen      Socialstyrelsen      Statens folkhälsoinstitut     Statens institutionsstyrelse

Sveriges Kommuner och Landsting      Vägverket    Tullverket   Örebro kommun